Планетариуми и астрономически обсерватории в България

На тази страница можете да намерите директна връзка към официалните уебсайтове на планитариумите и астрономическите обсерватории в България.