Стани член

За да се присъедините към Клуб “Любители на астрономията” към Астрономическа Обсерватория гр. Шумен попълнете коректно долните полета и поставете отметка на обозначените места.

Желая да се присъединя към клуб "Любители на астрономията".

С използването на тази форма, Вие се съгласявате Вашите данни да бъдат съхранявани и използвани единствено за целите на текущата заявка за доброволно присъединяване към клуба.

[recaptcha]