За нас

Развитието на българската астрономия закономерно води до създаването на Астрономическа обсерватория в Шумен, а желанието тя да бъде място за съчетаване на полезното и приятното до създаването на клуб “Любители на астрономията”.   Участниците в този клуб може да дават идеи и да помагат при организирането на инициативи, подобни на празника от 27 юли. В обсерваторията могат да се правят не само астрономически наблюдения, но и концерти, изложби и четения по теми, свързани с Космоса. Могат да се провеждат разнообразни инициативи, свързани с популяризация на науката за всички възрасти, като се започне с децата от детската градина.

Намеренията от преди 9 години 20 % от наблюдателното време на телескопите да се предоставя на ученици и студенти по утвърдени заявки, вече е в процес на реализация и този клуб е първата крачка към целта.